Úvodní stránka Vše o nákupu Kontakt Přečtěte si
LED SVÍTILNY
LED DIODY
NABÍJEČKY
BATERIE
NOŽE
OUTDOOR
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Visačky na zavazadla
Cena s DPH: 129,00 Kč

Tento web používá COOKIES.
Prohlížením těchto www stránek
souhlasíte s ukládáním souborů
cookie do počítače. Více ZDE.

 

Cena dopravy - ČR (ceny s DPH)

Platba PŘEVODEM před odesláním zboží*:

•  -69,- Kč-
•  ZDARMA
při objednávce nad 2500,- Kč.
•  U vybraného zboží ZDARMA již od 1000,- Kč (uvedeno v popisu zboží).

Platba HOTOVĚ (DOBÍRKOU) až při obdržení zboží:

•  -129,- Kč-
•  ZDARMA při objednávce nad 2500,- Kč
•  U vybraného zboží ZDARMA již od 1000,- Kč (uvedeno v popisu zboží).

Výše poštovného bude uvedena v objednávkovém formuláři a též v potvrzovacím e-mailu.

* Při platbě předem odesíláme zboží až po připsání platby na náš účet.

Cena dopravy - Slovensko (ceny s DPH)

Platba PREVODOM vopred (platba v EUR na náš slovenský účet)*:

•  -189,- Kč- (cca 7 €)-
•  ZDARMA pri objednávke nad 3000,- Kč.

* Pri platbe vopred posielame tovar až po pripísaní platby na náš účet.

Informácie pre slovenských zákazníkov

Pre platbu bankovým prevodom použite prosím náš slovenský účet u Fio banky. Jedná sa o platbu v EUR iba na území Slovenska s bankovým poplatkom tuzemského prevodu (niekoľko centov). Tovar expedujeme najneskôr následujúci pracovný deň po pripísaní platby na náš bankový účet.

Objednávku vykonajte štandardným spôsobom na našom e-shope. Platbu vykonajte až na základě nášho e-mailu v ktorom bude uvedená celková čiastka v EUR.

Ceny prepočítavame na EUR podľa kurzu deviza nákup kurzového lístku ČSOB v deň odoslania údajov k platbe.

Číslo slovenského účtu: 2100027832 / 8330 (Fio banka, a.s.).


Jak postupovat při nákupu

V našem internetovém obchodu se před nákupem nemusíte registrovat. Vybrané zboží vložíte do košíku a kliknete na "Objednat zboží". Zde vyplníte objednávkový formulář a objednávku odešlete potvrzovacím tlačítkem. Obratem přijde na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zpráva s výpisem objednaného zboží, který objednávku potvrdí a objednávka se poté stává závazná.

U některých objednávek provádíme telefonické ověření, proto doporučujeme do objednávkového formuláře uvést číslo, na které se Vám lze v obvyklém čase dovolat. 

Objednávky přijaté v pracovních dnech do 15:00 expedujeme obvykle týž den, ostatní objednávky expedujeme následující pracovní den.

Po odeslání zásilky obdržíte zprávu s informací o vyexpedování zboží.

Doručení zboží realizujeme prostřednictvím České pošty, kurýrní službou DPD nebo po předchozí dohodě osobním odběrem v sídle naší firmy.

Pokud Vám do 3 pracovních dnů od potvrzení o vyexpedování zboží nebude zásilka doručena, kontaktujte nás na čísle 775 337 467 (77 LEDSHOP) nebo na ledshop@email.cz, kde Vám po ověření podáme informaci o stavu zásilky.

Úhradu za zboží lze provést hotově (dobírkou) nebo platební kartou při dodání zásilky přepravní společností, nebo lze částku uhradit předem převodem na náš účet vedený u Fio banky. Při osobním odběru v naší kanceláři probíhá úhrada evidovanou platbou podle zákona o evidenci tržeb (zákon č. 112/2016 Sb.). 

Objednání zboží a dodací lhůty

Zboží lze objednat elektronickou cestou, vyplněním údajů v objednávce na www.ledshop.cz a jejím odesláním, případně e-mailem nebo telefonicky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje znění těchto obchodních podmínek.

Po obdržení Vaší objednávky Vám obratem příjde na uvedenou e-mailovou adresu zpráva s výpisem objednaného zboží. Obdržením potvrzovacího e-mailu dochází k uzavření platné kupní smlouvy s firmou Pavel Vrabec IČO: 70575550 f.o. ve smyslu obchodního zákoníku. Vyhrazujeme si právo na případné ověření nebo upřesnění objednávky na Vámi uvedeném telefonním čísle. Pokud toto ověření nebude možno provést, např. z důvodu opakovaného nezvedání telefonu, budeme objednávku považovat za neplatnou. Rozhodnete-li se objednávku stornovat, učiňte tak neprodleně, nejpozději před jejím vyexpedováním. Objednávku lze stornovat e-mailem nebo telefonicky.

Doručení zboží, kupní cena a platební podmínky

Kupní cena se skládá z ceny objednaného zboží, recyklačního poplatku (již zahrnut v ceně zboží) a poštovného.

Doručení zboží bude realizováno prostřednictvím České pošty, kurýrní službou DPD nebo po předchozí dohodě osobním odběrem v sídle naší firmy. Platbu za zboží lze provést při převzetí zásilky v případě zaslání na dobírku nebo lze platbu uskutečnit předem na náš účet.

Výše poštovného je uvedena v objednávkovém formuláři a též v potvrzovacím e-mailu.

Pokud při přebírání zásilky zjistíte její poškození, v žádném případě ji nepřebírejte a jako důvod nepřevzetí uveďte poškození. Balík nám bude vrácen a obratem Vám odešleme nové nepoškozené zboží.

Technické údaje

Všechny technické údaje a některé fotografie zboží uvedené v katalogu jsou převzaty od výrobců nebo dovozců. Výrobci si vyhrazují právo na drobné technické a designové odchylky.

Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a vůči spotřebiteli dále § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Dle těchto ustanovení se řídí i rozsah základní dvouleté záruky za jakost, kterou výrobce (a přeneseně tak i prodávající) poskytuje kupujícímu na veškeré prodávané zboží a která počíná běžet dnem předání a převzetí zboží kupujícím, resp. dojitím zboží do místa určení při odeslání zboží prodávajícím.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Ustanovení uvedená v čl. 2. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. Projeví-li se vada zboží zakoupeného spotřebitelem v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání či prostřednictvím elektronické pošty na adrese ledshop@email.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží a požadovanou potřebnou součinnost, zejména umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

6. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (například dokladem o koupi nebo sériovým číslem, kterým bylo zboží opatřeno při jeho prodeji a které se shoduje se záznamem v elektronickém systému prodávajícího). Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

7. Prodávající spotřebiteli vydá po rozhodnutí o reklamaci dle čl. 8. níže písemné potvrzení v podobě listiny či e-mailu o tom, kdy spotřebitel reklamaci učinil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající dále vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně případného potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li kupující podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího bez zbytečného odkladu v rámci výše uvedené lhůty.

Odstoupení od kupní smlouvy 

1. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do patnácti (15) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího ledshop@email.cz.

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6. V případech, kdy má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost dat

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů se zavazujeme, že všechny Vámi poskytnuté údaje budou použity pouze k realizaci Vaší objednávky a že tyto údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

Veškeré údaje poskytnuté zákazníkem prostřednictvím webového rozhraní na www.ledshop.cz budou použity pouze k realizaci dané objednávky. Po vyřízení (vyexpedování nebo stornování) jsou veškeré údaje k objednávce z našeho webového serveru automaticky vymazány.

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Inspektorát pro kraj Ústecký a Liberecký
Prokopa Diviše 1386/6
400 01 Ústí nad Labem
Poradenská linka: +420 222 703 404
E-mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

1. Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Po odeslání a potvrzení objednávky se kupující zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží a plnit další své závazky dané těmito obchodními podmínkami a zákony ČR.

Copyright © 2023 LEDshop.cz
Webmaster - MK-WEB design