Úvodní stránka Vše o nákupu Kontakt Přečtěte si
LED SVÍTILNY
LED DIODY
NABÍJEČKY
BATERIE
NOŽE
OUTDOOR
PŘÍSLUŠENSTVÍ
MULTI-NÁŘADÍ
NOVINKY
SLEVA / DOPRODEJ
Silikonová vazelína EagleTac 2 ml
Cena s DPH: 49,00 Kč

Tento web používá COOKIES.
Prohlížením těchto www stránek
souhlasíte s ukládáním souborů
cookie do počítače. Více ZDE.

 
« zpět na přehled článků

Nikl Metal Hydridové akumulátory.

NiMH akumulátory jsou nástupci akumulátorů Nikl Kadmiových (NiCd), které byly dříve hojně používány pro napájení spotřební elektroniky. NiMH aku. je prakticky ve všem překonaly, mají podstatně vyšší kapacitu a neobsahují žádné jedovaté látky.

Napětí a názvosloví

NiMH akumulátor má těsně po nabití napětí něco málo přes 1,4V, které se po krátkém čase ustálí přibližně na 1,4V. Po připojení k zátěži (zapnutí spotřebiče) začne napětí nejprve rychle klesat, po krátkém čase se však pokles zpomalí a klesá jen zvolna, těsně před úplným vybitím zase pokles zrychlí. 0,9V je hraniční hodnota, kdy již je kapacita akumulátoru celá vyčerpána a nastává velmi strmý pád napětí. Průměrné napětí při běžném vybíjení bývá cca. 1,2V, proto jsou NiMH akumulátory tímto napětím označovány (čím vyšší vybíjecí proud, tím menší je průměrné napětí při vybíjení).
Potřebujeme-li napětí vyšší, musíme akumulátory spojit do série, aby se napětí jednotlivých aku. sečetla. Takto spojené akumulátory umístěné ve společném obalu vytvoří nový akumulátor s vyšším napětím. Pro přehlednost budeme jednotlivé nedělitelné akumulátory (akumulátorové články) nazývat zkráceně akumulátory nebo články a celek více článků spojených na pevno nazveme akumulátorovou baterií nebo vícečlánkovým akumulátorem. Máme li ve spotřebiči vloženy 2ks či více jednotlivých článků, použijeme název sada článků.

Kapacita

Je údaj, jenž nám dává přibližnou informaci o energii, kterou je akumulátor schopen v sobě po nabití uskladnit a posléze uvolnit do zátěže. Je udávána v mAh (miliampérhodina), hodnota např. 2500mAh znamená, že můžeme odebírat proud 250 mA po dobu 10h. Velikost využitelné kapacity závisí na způsobu používání akumulátoru, nejvíce ji ovlivňuje velikost odebíraného proudu a teplota. Čím vyšší proud odebíráme, tím menší kapacita je k dispozici. U teploty platí, že největší kapacitu docílíme při běžných teplotách, tedy okolo 20°C.
S používáním akumulátoru se jeho kapacita nejdříve mírně zvýší, načež se začne zvolna snižovat. Např. akumulátor označený 2500mAh tuto kapacitu po roce používání určitě mít nebude. Kromě snižování kapacity se stárnutím akumulátoru zhoršují další jeho parametry, např. vnitřní odpor a samovybíjení, což nás většinou donutí vyměnit akumulátory dříve, než dojde k nějakému výraznému poklesu kapacity.

Cyklus

Jedním cyklem je míněno nabití akumulátoru na plnou kapacitu a vybití (vybitím může, ale nemusí být vyčerpána celá kapacita aku., porovnáváme-li počty cyklů, musíme znát stupeň vybití v onom cyklu). Výrobcem uváděný maximální počet dosažitelných cyklů platí pro vybíjení celé kapacity a většinou je míněn do poklesu kapacity na 80% původní hodnoty (není li uvedeno jinak), kdy je životnost akumulátoru formálně považována za ukončenou. Např. údaj 600 cyklů znamená, že by akumulátor měl být schopen vykonat proces nabití a vybití 600×, aniž by jeho reálná kapacita klesla pod 80% původní. Výrobci uváděný max. počet cyklů nemá velkou vypovídací hodnotu, neboť je odvozen z laboratorních provozních podmínek, ale každý z nás používá akumulátory jinak.

Formování (nesprávně formátování)

Nový, nebo dlouho nepoužívaný (nebo používaný nevhodným způsobem) NiMH akumulátor jakoby zleniví a po plném nabití není schopen odevzdat do zátěže celou kapacitu. Na vině jsou chemické reakce na elektrodách akumulátoru, které způsobí hlavně zvýšení vnitřního odporu akumulátoru. Tzv. formováním tuto lenivost většinou odstraníme, postup spočívá v tom, že akumulátor 2× až 3× nabijeme a vybijeme na napětí 1,0V (provedeme vlastně 2 - 3 normální cykly), po posledním nabití je článek naformován a připraven k použití.
Chování akumulátorů po delším čase nepoužívání se u různých typů liší, standardní vysokokapacitní akumulátory tímto problémem značně trpí, narozdíl od tzv. LSD akumulátorů s nízkým samovybíjením, u kterých se vyskytuje podstatně méně problémů. Byly popsány případy, kdy nové nebo déle nepoužívané (čerstvě nabité) akumulátory si ve spotřebiči s vysokými nárazovými odběry proudu, většinou v digitálním foťáku, ani "neškrtly", ale po vložení do nabíječky bylo nabíjení po chvilce ukončeno, neboť akumulátor nebyl vybit. Zde většinou pomůže jen provedení formování. U spotřebičů s nižšími odběry podobné problémy nebývají.

Paměťový efekt

Vzniká při takovém provozu akumulátoru, kdy není využívána jeho celá kapacita, tzn. že vybíjením trvale není odčerpáváno více jak cca.70% jeho kapacity. Důsledkem je to, že akumulátor si pamatuje stav do kterého je vybíjen a při cyklu ve kterém chceme spotřebovat více kapacity než v předchozích cyklech, dojde v průběhu vybíjení, ještě před odčerpáním celé kapacity, k poklesu napětí. Ačkoli se paměťový efekt vyskytuje jak u NiCd, tak též u NiMH akumulátorů, není třeba obávat se ho, neboť u kvalitních NiMH akumulátorů je tento jev nevýrazný. Pokud nabydete dojmu, že váš akumulátor postihl paměťový efekt, je pravděpodobné, že se spíše jedná o výše popsaný efekt lenivosti (tyto jevy jsou si velmi podobné). 2 – 3 cykly nabití a vybití na 1,0V by měly pomoci.

Životnost (vybíjení a nabíjení)

Životnost akumulátoru ovlivňuje více faktorů, začneme hloubkou vybíjení. NiMH akumulátorům škodí vybíjení pod napětí 0,9V (na 1 článek). Máme li ve spotřebiči 2 a více článků sériově spojených a tuto sadu vybíjíme na nějaké min. celkové napětí, např. u 4 článkové sady na 3,6V neznamená to, že každý ze čtyř článků se zastavil na stejném napětí, tedy 3,6V÷4=0,9V. Mezi články v sadách vždy bývají rozdíly, některé články mají vyšší a některé naopak nižší kapacitu a to se odrazí na konečném napětí jednotlivých článků, můžeme naměřit třeba toto: A: 1,0V, B: 0,6V, C: 1,1V, D: 0,9V. V této pomyslné sadě je článek B nejslabší, byl vybit na 0,6V, a to je již škodlivé podvybití. Pokud sadu budeme provozovat tímto způsobem, článek B se bude s každým cyklem více poškozovat až zeslábne natolik, že bude nutné jej vyřadit, nebo v případě nerozebiratelné sady celou tuto sadu.
Většina moderních spotřebičů, např. digifoťáky, obsahují elektronické hlídače napětí zdroje, které přístroj vypnou při poklesu na výrobcem nastavenou velikost napětí. U přístrojů bývá hodnota vypínacího napětí rozdílná, je-li z výroby nastavena příliš nízko, může napětí akumulátorů klesnout více, než je zdrávo (napětí 0,9V je skutečně nejzazší mez při níž bývá článek zcela vybit a jeho napětí padá strmě dolů, proto je lepší vybíjení ukončovat dříve).
Jestliže sadu nebo vícečlánkový akumulátor vybíjíme ve spotřebiči bez hlídání napětí, např. ve svítilně, může dojít až k přepólování nejslabšího článku. Jak jsme již psali, napětí vybíjeného NiMH akumulátoru po většinu času klesá zvolna, po odčerpání celé kapacity však na vybíjecí křivce dojde ke zlomu a napětí začne strmě klesat k nule. Neukončíme-li vybíjení, přes vybitý článek dále poteče proud, poskytovaný silnějšími články v sadě, a tímto proudem se vybitý článek začne nabíjet na opačnou polaritu, což pro článek znamená nevratné poškození. Chceme-li snížit pravděpodobnost výskytu uvedeného problému dbáme na to, abychom měli v sadě akumulátory stejného typu a stáří. Vhodné je mít akumulátory očíslované a používat v přístroji vždy stejnou sadu neboť je pravděpodobné, že spolu používané články budou stárnout podobně, čili jejich vlastnosti a kapacita se budou zhoršovat víceméně stejně.
U všech běžných typů akumulátorů, tedy nejen u NiMH můžeme prodloužit životnost tím, že z nich při vybíjení neodčerpáváme celou kapacitu. Vybíjíme-li z akumulátoru např. jen 80% kapacity, můžeme mu nezanedbatelně prodloužit životnost. Proto je pokud možno vhodné dávat akumulátory nabít dříve, než je vybijeme do dna. Ovšem k prodloužení životnosti je samozřejmě nutné kvalitní nabíjení (viz článek o nabíječkách). Použití nekvalitní nabíječky může při častějším nabíjení naopak životnost akumulátoru podstatně zkrátit. Pokud dochází při nabíjení k přílišnému zahřátí článků, na nějaké prodloužení životnosti můžeme zapomenout.

Životnost (teplota)

Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím životnost akumulátorů je teplota a to jak teplota při nabíjení, tak i skladování. I v nepoužívaném aku., např. ve skladu prodejce, dochází uvnitř akumulátoru k pozvolné chemické degradaci elektrod, čímž se pomalu snižuje využitelná kapacita (a zhoršují se též jiné parametry, např. vnitřní odpor a sklon k samovybíjení). Chemické reakce způsobující degradaci elektrod se urychlí zvýšenou teplotou a naopak nízkou teplotou se zpomalí. Pokud je aku. dlouhodobě skladován na regálu do kterého se celý den opírá slunce, rozhodně mu to neprospěje. Akumulátory NiMH trpí poměrně rychlým samovybíjením (cca. 1-4% kapacity denně), s teplem se samovybíjení urychluje, umístěním do lednice lze samovybíjení výrazně zpomalit (akumulátory NiCd a NiMH s alkalickým elektrolytem lze skladovat též v mrazáku při mínus 18°C, čímž se degradační reakce a samovybíjení zpomalí na zanedbatelnou úroveň).
Z výše uvedeného plyne, že není vhodné akumulátory skladovat na příliš teplém místě, např. ve sluncem prohřátém automobilu. Používejte kvalitní nabíječku, která akumulátory nepřebíjí a nadměrně nezahřívá. Při nabíjení v rychlonabíječkách je krátkodobé zahřátí ke konci nabíjení běžné, proto nabíječku umísťujte na volnou plochu a ničím ji nezakrývejte, aby mohl vzduch volně cirkulovat a ochlazovat nabíjené články i nabíječku.

NiMH akumulátory s nízkým samovybíjením

Po snaze výrobců vyrábět akumulátory s větší a větší kapacitou, často na úkor ostatních vlastností, přišel nečekaně rozumný krok, totiž výroba akumulátorů s nízkým samovybíjením (tzv. LSD NiMH akumulátory). Ač mají tyto akumulátory menší počáteční kapacitu, rozhodně je můžeme doporučit. Samovybíjení se podařilo snížit natolik, že i po půl roce v šuplíku je akumulátor ve výborné kondici. Tento typ akumulátorů má menší vnitřní odpor, takže snese vyšší vybíjecí proudy. Navíc se potvrdilo, že pomaleji stárnou, proto bývá jejich životnost výrazně vyšší.

Kterou značku koupit

V posledních letech se rozrhl pytel s výrobci v Číně, kteří nyní plní sklady Lidlů, Pennymarketů apod. Kvalita jejich NiMH akumulátorů ovšem často bývá zdrojem zklamání. Mezi články v blistru bývají značné rozdíly v kapacitě, častým problémem je vysoký vnitřní odpor a sklon k samovybíjení. Některé podezřele levné NiMH akumulátory mohou mít životnost také pouhé 2 měsíce. Uvedené údaje kapacity občas budí úsměv na rtech. Nejlepší japonský výrobce dnes dokáže vyrobit články AA s maximální kapacitou 2700 mAh, ale čínský výrobce je schopen uvést na svůj výrobek třeba 3000 mAh. Když pak ty baterky testujete v nabíječce, která umožňuje změření kapacity, naměříte v lepším případě 2500 mAh, v tom horším i pod 2000 mAh.
V našem sortimentu nabízíme především NiMH akumulátory IMEDION a POWEREX od firmy Maha Energy, tyto akumulátory máme dlouhodobě vyzkoušeny a jejich kvalitu označují za špičkovou i mnohé nezávislé recenze na internetu.

 « zpět na přehled článků
Copyright © 2019 LEDshop.cz
Webmaster - MK-WEB design